FileMaker kan verbinding leggen via oa ODBC verdbindingen – denk aan SQL, MySQL.

Documentatie is hier te vinden, er een gratis MySQL connector beschikbaar (MySQL 5.1 Community Edition), gratis registratie is vereist om deze te downloaden.

De connector is 32/64 bit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *